top of page

CAM/ FAI

CAM kommer av nederlansk for "ikke rund". Hoftehodet har fått e konformet konfigurasjon. Dette kan ha genetisk opphav, men kan også komme av skade. Når lårhalsen og hoftehodet får en slik "pistolgrip" utforming, vil bevegelsesutslagene bli mindre. Hofteleddets menisk (labrum), som er festet langs kanten av hofteskålen vil komme i klem og sprekke. Dette kaller vi FAI (femuroacetabular impingement).

bottom of page