top of page

Om meg

Tom Henry

Sundøen

Jeg har studert medisin i Tyskland og Sveits. Utdannet til ortoped i Norge. Jeg har lang erfaring innen traumatologi, protesekirurgi og skopisk kirurgi. Som en av veldig få ortopeder i Norge gjennomfører jeg "full range" utredning og kirurgisk behandling av hofte:

Klinisk undersøkelse av pasienten, vurdering av røntgen/CT/MR, injeksjonsbehandling, hofteskopi og hofteproteser. Jeg har meget gode forbindelser innen fysioterapi, dedikerte samarbeidspartnere med fokus på hofte og skulder

.

Jeg er opptatt av at riktig type inngrep skal tilbys pasienten til riktig tidspunkt i sykdomshistorien. Når protesekirurgi er påkrevet ønsker jeg å gi pasienten informasjon om hvordan dette gjøres og, ikke minst, hvem som skal gjøre inngrepet.

Ofte kommer pasienter til meg for second opinion. De er henvist av forsikring, fastlege eller via andre pasienter. Mange pasienter har en forventning om hofteskopi eller protese, men ender med å løse problemet ved injeksjonsbehandling 

Januar 2019 starter jeg eget spesialistsenter i Fredrikstad: 

Faust medisinske senter. Kontakt meg på www.faustmedisinskesenter.no

 • Tom Henry Sundøen

 • Spesialist i ortopedi

 • Tom Henry Sundøen er en referansekirurg, og jobber hos oss med ortopediske vurderinger for skulder, albue, hofte, knær og ankel. Dette gjelder spesielt i forhold til kirurgiske inngrep. Til daglig jobber han som ortoped/kirurgisk ortoped på Volvat i Fredrikstad og Moss.

 • Tom Henry Sundøen er ortoped, og har særlig kompetanse innen avansert skopisk kirurgi i skulder, albue, hofte, knær og ankel. Han utfører skopi i hofteledd som en av få ortopeder i Norge.

 • Han har utført ca 600 inngrep via kamera til hofteledd. Årlig utfører han ca 700 operasjoner og ca 2500 ortopediske konsultasjoner.

 • Hos oss foretar han vurderinger I forhold til kirurgiske inngrep. Han kan henvise både til offentlige sykehus og private.

 • Tom Henry var ferdig spesialist i ortopedi/kirurgisk ortopedi i 2007 (Tyskland), ortoped i 2003 (Norge) og tok medisinsk embedseksamen i 1997 (Tyskland).

 • Han har jobbet som overlege på diverse sykehus fra 1999 – 2011, og vært sentral i oppbygging av en velfungerende dagkirurgisk enhelt, Volvat Fredrikstad siden 2008.

 • Han er i tillegg sakkyndig for forsikringsselskapene, vurdering av medisinsk invaliditetsgrad og second opinionvurderinger innen ortopedisk kirurgi (siden 2011).

 • 2016 – dd: Ortoped Apexklinikken

 • 2016 – dd: Kirurgisk tillitsvalgt for kirurgisk avdeling, Volvat Fredrikstad, 100% stilling.

 • 2011 – dd: Ortoped Volvat medisinske senter i Fredrikstad; konsultasjoner og operasjoner.

 • Utførerer ca 700 operasjoner og ca 2500 ortopediske konsultasjoner årlig.

 • Særlig kompetanse innen avansert skopisk kirurgi i skulder, albue, hofte, knær og ankel.
  Utfører skopi i hofteledd som en av få ortopeder i Norge. Referansekirurg. ca 600 utførte inngrep via kamera til hofteledd. Tilbyr totalvurdering av hofteledd via klinisk undersøkelse, vurdering av diagnostisk injeksjon, hofteskopi, protesekirurgi.

 • Spesialkompetanse innen protesekirurgi i skulder, hofte og knær.
  Spesialkompetanse innen kirurgisk behandling av muskel og skelettsykdommer og skader.
  Spesialkompetanse innen traumebehandling og kirurgisk behandling av ikke tilhelede bruddtilstander, pseudoartose.
  Spesialkompetanse innen idrettsskader, konservativ og kirurgisk behandling.
  Spesialkompetanse innen injeksjonsbehandling: Lang erfaring med injeksjon av platerikt plasma, PRP.

 • 2011 – dd: Sakkyndig for forsikringsselskaper, vudering av medisinsk invaliditetsgrad og second opinionvurderinger innen ortopedisk kirurgi.

 • 2008 – dd: Sentral i oppbygging av velfungerende dagkirurgisk enhelt, Volvat Fredrikstad. Virksomheten består av ortopediske prosedyrer innen avansert skopi i alle ledd, samt generell ortopedisk kirurgi.

 • Sertifisert for protesekirurgi i hofter og knær.

 • 2013 og 2014: Laglege for Fredrikstad Fotballklubb. Fortløpende vurdering av skader av spillerne og operasjon av disse.

 • 2008-2011: Overlege ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold, Fredrikstad Traumatologi, proteser, skopi, dagkirurgi.

 • 2008 – 2011: Deltid Volvat medisinske senter, Oslo.

 • 2006-2008: Overlege ortopedisk avdeling, Ringerike sykehus. Traumatologi, proteser, skopi, dagkirurgi.

 • 2006-2008: Operativ konsulent ved Ringvollklinikken.

 • 2003-2006: Overlege ortopedisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland. Traumatologi, arthroskopi, dagkirurgi, proteser.

 • 2003 – 2006: Deltid overlege SØF

 • 2004 -2006: RIMS (Rogaland Idrettsmedisinske senter). Ortopedisk idrettsmedisinske konsultasjoner.

 • 1999- 2003: Overlege ( konstituert) ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold Moss Traumatologi, proteser, dagkirurgi, skopi.

Ortopedkirurg
bottom of page