top of page

Injeksjonsbehandling

Injeksjon til hofteledd er en diagnostisk og terapeutisk prosedyre. Det betyr at en diagnose kan stilles eller at smerteproblemet kan løses eller lindres ved en sprøyte til ledd.

Et klassisk eksempel er f.eks en idrettsutøver som gjennom en lang sesong har utviklet diffuse smerter relatert til lyske og hofte. Pasienten har også diffuse smerter i nedre del av ryggen. Grunnet ubehaget har pasienten haltet lenge. Det er tatt en MR som viser labrumruptur og CAM påleiringer (meniskskade og forkalkninger - se bildet). Pasienten henvises meg for hofteskopi. Ved å sette Ultralydveiledet injeksjon av lokalbedøvelse og kortison opplever pasienten å bli smertefri de første to timene etter injeksjone, deretter to dager med ubehag for så å gradvis bli bedre. Kontrolltimen etter 2 uker viser mindre væske i ledd ved Ultralyd, smertefrihet og betydelig mindre smerter. 

Lokalbedøvelsen ga smertefrihet i to timer. Injeksjonen er nøyaktig satt innenfor kapsel via Ultralyd. Dette er da av diagnostisk verdi, fordi det da er klart at smerten stammer fra leddet. Pasienten er smertefri etter to uker og kan gradvis begynne lett trening. Dette er den terapeutiske gevinsten.

Dersom ubehaget vender tilbake kan event labrumskaden utbedres via hofteskopi.

Det er helt avgjørende at injeksjonen settes med ultralyd av noen som driver med dette daglig.

" Terapi og utredning"
bottom of page