top of page

Hofteskopi

Indikasjonene for hofteskopi er mange. Siden begynnelsen av 2000 tallet har denne behandlingsformen for hofteplager gradvis blitt akseptert i ortopedisk miljø. Fortsatt opplever pasientene å få fysioterapi og resept på smertestillende som eneste alternativ til protesekirurgi.

Unge aktive pasienter settes ut av sin idrett grunnet labrumskader som fremprovoserer invalidiserende smerter og låsninger. Ofte har utredningen tatt for lang tid og leddet har utviklet artrose. Det er absolutt ikke alle hofteplager som kan løses med hofteskopi, men det er viktig å selektere pasientene på forhånd. Hvem egner seg eller ikke. Dessverre har mange rett og slett gått for lenge med skaden til at man kan få pasienten tilbake i sin idrett.

Hofteskopi utføres  ikke av mange ortopeder i Norge, og blir derfor "glemt" som behandlingalternativ. Jeg har valgt å ha tett samarbeid med fysioterapeuter og naprapater i Norge. Det er rett og slett de som når frem til flest pasienter.

Fysioterapi er essensielt etter en utført hofteskopi. Vi må rett og slett skille mellom årsak og symptom. Mange pasienter har i en årrekke fått behandling for sine sekundære smerter - årsaken kan ha vært løse bruskbiter, labrumsakde eller irritert leddhinne. Det er klart at dersom man fjerner årsaken, så må man fortsatt jobbe med de muskulære "unotene" man har fått gjennom år med kompensasjon. I noen tilfeller er leddhinnen så irritert at det er nødvendig med injeksjon av f.eks kortison eller platerikt plasma. 

Jeg ser at undersøkelse av kompetent hofteinteressert fysioterapeut i forkant av operasjon er viktig for å ha et best mulig utgangspunkt for opptrening ETTER inngrepet.

Utførelse av hofteskopi:

Hofteskopi, avhengig av hva som skal gjøres, tar 30 -90 minutter. Inngrepene utføres på et strekkbord der pasientene legges på ryggen. I narkose legges det på moderat strekk, leddet punkteres og settes inn lokalbedøvelse. Leddet "slipper" da fint og man legger på kontrollert strekk slik at man har en 2 -3 cm åpning til leddet. Så etableres, under røntgenkontroll, arbeidsportal for kamera og andre nødvendige instrumenter.

Labrum kan jevnes til eller sys fast, løse bruskbiter kan suges ut, forkalkninger kan freses ned (CAM / Pincer).

Etter operasjonen, postoperativt:

Hofteskopi utføres dagkirurgisk. Etter samtale med deg om funn og videre plan reiser du hjem. Det er vanlig med krykker i 4-6 uker, nesten full belastning. Oppstart av opptrening hos fysioterapeut innen en uke postoperativt.

Kontroll hos meg i klinikken eller på telefon etter 6 uker og 3 mnd.

De sekundære plagene kan det ta 12 mnd å løse.

Du får med deg:

Sykemelding.

Fysioterapirekvisisjon.

Resept på smertestillende.

bottom of page