top of page

Klinisk vurdering hofte

Røntgenbilde er essensielt for å gjøre en vurdering av hoften. MR og et vanlig røntgenbilde er viktig for å vurdere benstruktur, bruskhøyde, økt væske i ledd, leddoppbygging, labrumskade.

En god samtale om dine symptomer er viktig. Låsninger, klikkinger, nedsatt bevegelse, smertelokalisasjon, familiære hofteproblemer, situasjonsutløst smerte?

Klinisk undersøkelse er viktig for å vurdere om smertene kommer i fra ledd eller omliggende strukturer. I kombinasjon av røntgen, samtale og undersøkelse gi svaret på smerter. Det er da lettere å rette inn på riktig behandling.

Injeksjon er et viktig diagnostisk og terapeutisk hjelpemiddel. Mange ganger er det vanskelig å skille rygg og hoftesmerter. Mange pasienter blir bra bare ved en injeksjon. Labrumskaden kan ha fremprovosert en leddhinnebetennelse.

Mange toppidrettsutøvere har overbelastede ledd og kan løse smerteproblemet med injeksjon.

Røntgenundersøkelse
Samtale / anamnese
Klinisk undersøkelse
Injeksjonsbehandling
"Hoftevurderinger er ofte vanskelig. Sammensatt symptomatikk gjør en solid klinisk gjennomgang nødvendig"
bottom of page