top of page

Platerikt plasma/ PRP

Blodet har mange  funksjoner: O2/CO2 utveksling, syre/base balanse og proteintransport. Blodet er også en viktig del av immunforsvaret.

Blodet inneholder stoffer som bryter ned og bygger opp. Ved å tappe blod fra pasienten og sentrifugere dette i flere omganger kan man "vaske" blodets bestanddeler slik at man sitter igjen med et renest mulig produkt. Dette injiseres via ultralyd til leddet med slitasje. Det foreligger dokumentasjon på at inntil 70 % av pasienter med artrose i ledd har effekt av behandlingen. Det siste innen denne behandlingene  ASP

Hele prosedyren tar ca 30 min. 60 ml blod tappes og sentrifugeres i 15 min. Dette første produktet kalles Platerikt plasma PRP. Om man så sentrifugerer PRP får man et veldig rent produkt: singel protein.

bottom of page