top of page

Protesevalg

Det finnes i prinsippet to muligheter for proteser - sementert og usementerte. Hybridløsninger er kombinasjon av f.eks sementert kopp og usementert stamme.

Valg av tilgang og protesemateriale velges av kirurgen. Det er en del hensyn som må tas: benkvalitet, deformiteter, fedme. Det er fordeler og ulemper ved de forskjellige tilgangene og protesesystemene. Sørg for at du er godt informert om hvorfor man velger den aktuelle metoden for deg.

Et meget viktig poeng i planlegging av hofteprotese er templating. Via et computerprogram kan man planlegge størrelser ned til minste detalj. Det er viktig at kirurgen gjør dette i forveien.

bottom of page