Same day surgery

Dette er et konsept som krever mye av teamet rundt pasienten. Ved å optimalisere forberedelser, fysioterapi, anestesi og kirurgi kan faktisk pasienten reise hjem samme dag som protesen ble satt inn.

Pasientene har det best hjemme og med god informasjon og mulighet for å komme i kontakt med avdelingen er det uproblematisk å reise hjem samme dag.

 

Desember 2017 opererte undertegnede og mitt team på Volvat i Fredrikstad fire totalproteser i hofte (fremre mini invasiv tilgang ) og en totalprotese i kne. Før hjemreise gikk alle i trapp sammen med fysioterapeuten. Motivasjon er en veldig viktig del av dette konseptet.

Faust medisinske senter Apexklinikken

Kontakt

2018 Hoftesmerter.no Ortopedisk kirurg Tom Henry Sundøen

 

Apexklinikken Oslo:

22 19 90 70​​

Faust medisinske senter Fredrikstad:

69 00 35 50