top of page

Pincer

Pincer er en påleiring rundt kanten av hofteskålen. Dette kan være som følge av genetiske forhold eller skade. Påleiringen  utvikles over tid og gir nedsatt bevegelighet til leddet. I noen tilfeller, dersom ikke leddet generelt er veldig slitt kan dette via kamera (hofteskopi) freses ned. Pasienten vil da få bedre leddutslag.

bottom of page