Pincer

Pincer er en påleiring rundt kanten av hofteskålen. Dette kan være som følge av genetiske forhold eller skade. Påleiringen  utvikles over tid og gir nedsatt bevegelighet til leddet. I noen tilfeller, dersom ikke leddet generelt er veldig slitt kan dette via kamera (hofteskopi) freses ned. Pasienten vil da få bedre leddutslag.